Author archives

Салттуу боз үйдөн заманбап боз үйгө

Боз үй — айрым көчмөн элдердин байыртан урунуп келе жаткан турак жайы. Боз үйдү жыйып-тигүү көчмөн турмушка өтө ыӊгайлуу болгондуктан, Орто Азияда ал бүгүнкү күндө да колдонулуп келатат. Алтургай, Кыргызстандын символуна айланган боз үйдү мезгилдин өтүшү менен заман талабына жараша курууга да аракеттер болууда. Буга Ысык-Көл облусундагы Алмазбек Акуновдун колунан жаралган эки кабаттуу боз үй …