Салттуу боз үйдөн заманбап боз үйгө

Боз үй — айрым көчмөн элдердин байыртан урунуп келе жаткан турак жайы. Боз үйдү жыйып-тигүү көчмөн турмушка өтө ыӊгайлуу болгондуктан, Орто Азияда ал бүгүнкү күндө да колдонулуп келатат. Алтургай, Кыргызстандын символуна айланган боз үйдү мезгилдин өтүшү менен заман талабына жараша курууга да аракеттер болууда. Буга Ысык-Көл облусундагы Алмазбек Акуновдун колунан жаралган эки кабаттуу боз үй …

Ара төрөлгөн ымыркайларга мээрим төккөн “28 илмек”

22 аптадан 36 апта аралыгында төрөлгөн ымыркайларды ара туулгандар дешет. Статистика ылайык, дүйнөдө ар жылы андай наристелер туулган жалпы балдардын 8%ын, ал эми Кыргызстанда 6% ын түзүшөт. Акыркы учурда саны артып бараткан ара төрөлгөн наристелерге жардам берүү максатында Бермет Токтогулова жана Гүзель Керимкулова “28 илмек” аттуу уюм ачышкан. Бул “28 илмек” уюму 2016-жылдын 1-октябрынан тартып …

Бишкекте сейрек кездешүүчү могнолия багы гүл ачты

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Энвер Гареев атындагы Ботаникалык бакта (дендрарий) сейрек кездешүүчү магнолия багы гүл ачты. Бул тууралуу бизге дендрарийде иштеген илимий кызматкер Алина Валентиновна маалымдады. Анын айтымында өлкөбүздө магнолиянын эки гана түрү бар: Магнолиянын аңкыган жытын, керемет кооздугун сүрөттөп берүү жетишсиз. Ал апрель-май айларында гүлдөгөндүктөн, ушул убакыттар аралыгында Дендрарийге келип көрүп кетсеңиздер болот. …